Terug

GridEase

Dat klopt in de afgelopen periode. Echter, wij hebben gemerkt dat de meeste Sessy eigenaren het terugverdienen van hun Sessy niet het belangrijkst vinden. Sessy eigenaren willen hun Sessy inzetten om zelf-opgewekte energie op te slaan en niet bijdragen aan onbalans en andere problemen op het net. GridEase is een aanvulling op Sessy’s die normaal gesproken in nul-op-de-meter modus draaien. Je batterij doet dus voornamelijk waarvoor je deze gekocht hebt.

 • Je moet een Sessy thuisbatterij hebben,
 • De Sessy moet verbonden zijn met het internet
 • Je gaat akkoord met het gebruik van je batterij voor netbalancering.
 • Automatische updates zijn ingeschakeld
 • Je hebt een vast of variabel energiecontract bij Eneco

Charged en Eneco monitoren continu de prestaties, status en inzetbaarheid van je batterij. We nemen de gegevens op in analyses die we doen over alle deelnemers heen, daarbij zijn jouw gegevens niet meer direct herleidbaar. Je data wordt beschermd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van je gegevens.

Charged en Eneco monitoren continu de status van je batterij. Als er een probleem is, lossen we dit zo snel mogelijk op. In geval van overmacht, zoals natuurrampen of andere onvoorziene omstandigheden, zijn de partijen niet aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen.

Bij Sessy vinden we het belangrijk dat je zelf kan kiezen hoe je je batterij inzet. Daarom hebben we een aantal ‘modi’(manieren van gebruik) die we ondersteunen en ook nog verder ontwikkelen. GridEase is weer een aanvulling op de mogelijkheden die er al waren.

Met NOM (Nul-Op-de-Meter) regelt de batterij alles lokaal en optimaliseer je je eigen huishouden. Met SessyConnect sta je toe dat een andere partij de aansturing overneemt. Een voorbeeld hiervan is de aansturing door Frank Energie die Sessy batterijen in kan zetten op de onbalansmarkt.

GridEase zit daar een beetje tussen in. De batterij heeft een standaard werking (voor nu NOM) en kan tijdelijk worden overgenomen door Eneco in het geval het net dat echt nodig heeft.

Onbalans op het net onstaat door een verschil in de voorspelde afname of gebruik en de daadwerkelijke afname of gebruik op het nationale elektriciteitsnet. Om onbalanspieken op het net op te vangen zijn vele partijen actief. Die partijen, zoals Eneco, moeten hun eigen tekorten of overschotten oplossen. Lukt dat niet, dan bieden ze die tekorten of overschotten aan op de onbalansmarkt. Andere partijen kunnen dan bieden om meer of minder te gaan verbruiken en ontvangen daarvoor een vergoeding. Als die vergoedingen heel hoog oplopen, zijn er dus een probleem op het net waar de Sessy’s op ingezet kunnen worden.

Wanneer je internet (tijdelijk) wegvalt kan de Sessy geen stuursignalen ontvangen. Functies in het huishouden zijn nog steeds mogelijk. Het niet kunnen reageren op stuursignalen zijn niet schadelijk voor het systeem en hebben hoogstens minimale gemiste inkomsten als gevolg.

GridEase is een programma waarmee jouw Sessy thuisbatterij helpt om het elektriciteitsnet in balans te houden. De thuisbatterij is primair bedoeld voor jouw eigen verbruik van groene energie, maar kan in uitzonderlijke gevallen worden aangeroepen om het net te ondersteunen tijdens momenten van grote onbalans.

Om een beeld te krijgen van de frequentie en grootte van deze onbalans kun je terecht op de website van tennet 

 

Ja, je krijgt een vergoeding die bestaat uit een vaste basisvergoeding van vijf euro per maand en een variabele vergoeding gebaseerd op de hoeveelheid energie die je batterij levert of opslaat als reactie op stuursignalen. Deze vergoeding wordt jaarlijks op je rekening gestort.

Je thuisbatterij werkt normaal gesproken in de modus die jij belangrijk vindt. Tijdens momenten van grote onbalans op het elektriciteitsnet, stuurt een signaalleverancier (Eneco dus) stuursignalen naar jouw batterij om deze tijdelijk te laten laden of ontladen. Dit gebeurt automatisch en slechts voor enkele kwartieren per dag.

In het onderstaande voorbeeld illustreren we de activiteit van Sessy in het geval van nul op de meter + GridEase.

 • De blauwe lijn laat zien of de Sessy aan het opladen is of aan het leveren.
 • De rode lijn laat zien of dat er een signaal is vanuit de signaalleverancier.
 • Wanneer het oppervlakte onder de grafiek paars is levert Sessy energie aan jouw huishouden.
 • Wanneer het oppervlakte onder de grafiek geel is laadt Sessy zich op met overtollige zonne-energie.

Wat doet GridEase ?

Het signaal vanuit de signaalleverancier overschrijft het signaal dat actief was voor het huishouden. Zo is te zien dat rond 04:00u de “nul op de meter” strategie (blauwe lijn) een kleine hoeveelheid vermogen van plan was te leveren aan het huishouden maar het GridEase signaal (rode lijn) vraagt de Sessy juist energie op te slaan. Sessy volgt dit signaal en besluit te gaan laden. Later op de dag wanneer de zonnepanelen veel energie leveren en de Sessy aan het laden is wordt de Sessy kort onderbroken om ook energie te leveren aan het net.

 

Andere batterijen:

 

Nee, na het goedkeuren van je aanmelding hoef je niets te doen. Je batterij reageert automatisch op de stuursignalen van de signaalleverancier. Wanneer er geen stuursignaal is, werkt je batterij volgens je eigen instellingen.

Meedoen aan GridEase betekent dat je helpt bij het verminderen van de onbalans op het net op momenten dat het er echt toe doet. Dit draagt bij aan een betrouwbaar en duurzaam energienet, zonder dat je hier iets voor hoeft te doen. Daarnaast ontvang je een vergoeding voor je bijdrage.

Eneco heeft een groot aantal klanten die energie verbruiken en veel centrales, windparken en zonneparken die energie opwekken. Eneco is daardoor in een heel goede positie om de energiemarkt te monitoren en waar nodig bij te sturen. Met het platform dat Eneco gebruikt voor de monitoring van hun klanten, zijn zij ook in staat om Sessy thuisbatterijen in te zetten. Voor ons een logische keuze om met een partij te willen samenwerken die open staat voor dit soort vernieuwingen.

In Nederland zijn er steeds meer plekken waar netcongestie optreedt. Wij geloven dat batterijen een deel van de oplossing kunnen vormen om netcongestie te verminderen. Om dit te bereiken, is het van belang dat batterijen een goede balans vinden tussen het oplossen van collectieve problemen en individuele kansen.

Een Sessy die is aangesloten bij GridEase volgt, afhankelijk van de modi maar meestal, een groot deel van de dag jouw zonnepanelen en huishouden. Elke kilowatt die niet naar het elektriciteitsnet of jouw huis gaat, hoeft niet getransporteerd te worden en geeft jou een goed gevoel. Dit levert niet altijd het meeste geld op, maar draagt wel bij aan de lange termijnvisie van de energietransitie. Alleen bij grote tekorten of overschotten komt er vanuit de signaalleverancier een commando om de Sessy kort te laten laden of leveren.

In vergelijking met batterijen die ‘agressief’ inspelen op de onbalansmarkt, helpt een Sessy die is aangesloten bij GridEase sneller netcongestieproblemen te verminderen. De Sessy zal minder vaak (onnodig) worden ingeschakeld, waardoor te grote veranderingen in vraag en aanbod worden gedempt.

Regeltoestand 2 ontstaat doordat partijen overcompenseren op de onbalansmarkt. Als er bijvoorbeeld een tekort is aan energie, gaan partijen extra energie leveren. Als er in korte tijd te veel partijen extra energie in het elektriciteitsnet stoppen, is er weer te veel energie en moeten partijen weer afregelen. Als op- en afregelen binnen een kwartier optreden, noemt men dit regeltoestand 2.

Regeltoestand 2 komt nu meer voor dan aan aantal jaren geleden.

Elk gebruik heeft impact op de levensduur van de batterij. Elke keer als een batterij laadt of ontlaadt lever je een heel klein beetje capaciteit. Dat is batterij-eigen. Door de slimme aansturing van Eneco zal de vergoeding die je ontvangt voor meedoen aan GridEase altijd hoger zijn dan de afschrijving op je batterij.

Lees meer

 

Leuk dat je mee wilt doen! Aanmelden voor GridEase is eenvoudig:

 1. Log in op je Sessy-account via portal.sessy.nl
 2. Ga naar de instellingen van je thuisbatterij.
 3. Zet het type energiecontract op “vast of variabel”
 4. Selecteer Eneco als energieleverancier
 5. Zet GridEase op “Ja”
 6. Ga akkoord met de gebruikersvoorwaarden en geef toestemming voor het uitlezen en de aansturing
 7. Vul je gegevens in

Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Voor verdere vragen of meer informatie, neem contact op met Charged B.V. via info@sessy.nl. We staan klaar om je te helpen en willen graag met Eneco van GridEase een succes maken.

In principe is GridEase een generieke dienst waarmee alle energieleveranciers kunnen werken. We lanceren nu met Eneco en monitoren de impact die we kunnen maken. Op basis van de terugkoppelingen uit de markt en het net, proberen we de dienst te verbeteren. We houden onze oren en ogen open voor andere energieleveranciers die ook mee willen doen.

Als je je wilt afmelden:

 1. Ga naar de instellingen van je thuisbatterij in je Sessy-account;
 2. Schakel GridEase uit;
 3. De vergoeding stopt en Sessy wordt niet meer aangestuurd door Eneco, maar volgt de Nul-op-de-meter regeling.

Overtuigd van Sessy?

Bestel nu
Sessy