Terug

Onze reactie op milieu centraal

Wij vinden de claims die Milieu Centraal maakt over het inzetten van een thuisbatterij niet op alle punten juist en niet goed onderbouwd. Hieronder willen we het geschetste beeld nuanceren.

Milieu Centraal: “… de aanschafkosten van de thuisbatterij zijn zo hoog, dat die kosten waarschijnlijk niet terug te verdienen zijn met de besparing op de stroomrekening”.

Onze reactie: Sessy heeft een van de laagste aanschafprijzen in de markt èn, nog belangrijker; beschikt over de intelligentie om op basis van de energieprijzen de energie te sturen voor een optimaal financieel rendement. Op basis van de huidige marktomstandigheden heeft een Sessy een terugverdientijd van tussen de 3 en 6 jaar (afhankelijk van type contract). Dat is dus ruim binnen de technische levensduur van Sessy.

Milieu Centraal: “Een thuisbatterij zorgt ervoor dat mensen meer zonnestroom zelf kunnen verbruiken. Daardoor hoeven zij minder stroom te kopen. Dit is vooral van belang als de salderingsregeling vanaf 2025 wordt afgebouwd”.

Onze reactie: Het is NU van belang om een robuuster elektriciteitsnet te creëren, daarmee is de netbeheerder geholpen maar ook het milieu omdat de groei van hernieuwbare bronnen wordt geremd door het overvolle energienet. Bedrijven die willen verduurzamen door aanschaf van zonnepanelen krijgen nu een NEE te horen van de netbeheerders, omdat er geen capaciteit is. Batterijen zijn een goede buffer die de pieken kunnen verlagen, zodat we met de huidige infrastructuur meer energie op kunnen wekken en verbruiken.

Milieu Centraal: “… als je je elektrische auto er thuis mee oplaadt. En het levert geen extra milieubelasting op, omdat hiervoor geen extra batterij nodig is maar een bestaande batterij wordt ingezet”.

Onze reactie: Een elektrische auto laden is zeker een deel van de oplossing… op termijn. Een aantal opmerkingen hierover:

  • Een elektrische auto kost al snel €30.000 en is een stuk minder bereikbaar dan een thuisbatterij. Meedoen met de energietransitie met een thuisbatterij is dus een stuk bereikbaarder voor veel mensen;
  • De batterij in een auto gaat minder lang mee dan de auto zelf. Extra cycli maken met de auto schrijft de batterij dus sneller af en daarmee waarschijnlijk ook de auto als geheel. De batterij van een elektrische auto vervangen is een kostbare aangelegenheid. Door innovaties wordt dit in de loop der jaren beter;
  • Weinig auto’s hebben nu de optie om terug te leveren aan het huis. Een auto gaat dus alleen voor de opwek pieken een deeloplossing kunnen zijn. Dat er ‘s avonds grijs opgewekte energie gebruikt wordt, kan wel door een thuisbatterij opgelost worden, niet door een elektrische auto;
  • De elektrische auto is overdag vaak niet thuis, dus daarmee het eigenverbruik van je zonne-energie verhogen is voor veel mensen niet haalbaar.
  • De batterij van een auto bevat in bijna alle gevallen de conflictmineralen Cobalt en Mangaan. Bijna alle thuisbatterijen zijn van het type Lithium IJzerfosfaat, die deze zeer vervuilende conflictmineralen niet gebruikt.

Milieu Centraal: “Het maken van een thuisbatterij vraagt energie en kritische grondstoffen. Dat belast het milieu. Het is efficiënter om de opslag van zonnestroom grootschaliger te organiseren, bijvoorbeeld op wijkniveau. Eén grote batterij heeft in de regel minder milieubelasting dan een heleboel kleine die eenzelfde totaal vermogen hebben.

Onze reactie: Alle batterijen, die van auto’s, buurtbatterijen, containerbatterijen en thuisbatterijen zijn opgebouwd uit kleinere cellen. De milieubelasting is niet significant anders als je van dezelfde type cellen grote of kleine batterijen samenstelt. Een grote batterij zal meestal op een iets efficienter hoog voltage werken, maar verder van de verbruiker afstaan met meer energieverlies tot gevolg. Ook hierin zal de milieu belasting niet significant groter of kleiner zijn tussen grote of kleinere batterijen.

Milieu Centraal: “Door zonnestroom thuis op te slaan, wordt er minder stroom op het net gezet. Daarom helpen thuisbatterijen overbelasting en stroomfiles voorkomen. Maar het effect is beperkt”.

Onze reactie: Een technisch systeem, zoals een elektriciteitsnet wordt begrensd door de pieken op dat systeem. Juist op die pieken kan een thuisbatterij een grote impact hebben door op die momenten die piek niet te verhogen, maar verlagen. Daarmee kunnen we dezelfde infrastructuur een stuk efficiënter inzetten. Als we alleen kijken naar het verleden en het nu dan lopen we achter de feiten aan. Er is een duidelijke, bewuste en gewilde stijgende lijn in het aantal duurzame energie-opwekkers zoals hieronder weergegeven (bron: cbs.nl).

Het is een gegeven dat met dezelfde infrastructuur het energienet vaker in de problemen komt door de toevoeging van zonnepanelen en windmolens. Dit heeft tot gevolg: (nog) hogere volatiliteit op de energiemarkt, meer overbelaste elektriciteitsnetten en een beperking van (groei van) duurzame energie-opwek. Elk huis met een thuisbatterij voorkomt dat dat huis een deel van het probleem is/wordt. Dat is het goede aan de thuisbatterij: het kan NU, zonder lange politieke debatten en lange vergunningstrajecten (voor bijvoorbeeld een buurt batterij, of netverzwaring).

Onze conclusie: Thuisbatterijen zijn een goede aanvulling op het palet aan maatregelen dat nodig is om de energietransitie voort te zetten. Wij wachten in ieder geval niet en we zijn dankbaar voor iedereen die gelooft in ons team en onze Sessy thuisbatterij die in heel Nederland impact gaat maken!

Gerelateerde berichten

Dynamische modus
Sessy logo

Hoe werkt de Dynamische modus?

Eerder schreven we een artikel over hoe Sessy zich terug verdient. In dit artikel geven we je meer inzicht in hoe de dynamisch modus van Sessy werkt. Je zou denken, simpel, volle bak laden als […]

Sessy
Bekijk bericht
Sessy logo

Hoe werkt SessyConnect? (live vanaf 1 mei 2024)

Let op! je kunt de Sessyconnect modus al selecteren, maar leveranciers zullen hier pas vanaf 1 mei gebruik van maken Een nieuwe modus, SessyConnect! Hoe het werkt en wat je hiervoor moet doen leggen we […]

Sessy
Bekijk bericht
Foto installatie Sessy
Sessy logo

Bekijk een Sessy in actie bij een tevreden klant thuis!

Meer dan 1500 klanten hebben ervoor gekozen om Sessy thuis accu te installeren, en vandaag willen we je graag een exclusief kijkje geven in het huis van een van deze tevreden Sessy-gebruikers! Op onderstaande foto […]

Sessy
Bekijk bericht