Algemene voorwaarden GridEase

1.  Gebruikersovereenkomst voor Netbalancering via Thuisbatterij

1.1.        Introductie

Deze gebruikersovereenkomst (de “Overeenkomst“) wordt aangegaan tussen Charged B.V., hierna te noemen “de Aanbieder“, de eigenaar van een Sessy thuisbatterij, hierna te noemen “de Deelnemer“, en de derde partij verantwoordelijk voor het verstrekken van het stuursignaal, hierna te noemen “de Signaalleverancier“, om de voorwaarden te bepalen waaronder de Deelnemer deelneemt aan het netbalanceringsprogramma (het “Netbalanceringsprogramma“) aangeboden door de Aanbieder en gefaciliteerd door het stuursignaal van de Signaalleverancier.

1.2.        Definities

1.3.        Doelstellingen van het Netbalanceringsprogramma

Het uiteindelijke doel van het Netbalanceringsprogramma is om:

2. Deelnemersvoorwaarden

2.1.        Criteria voor deelname

Om deel te nemen aan het Netbalanceringsprogramma, moet de Deelnemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

2.2.        Verplichtingen tijdens Deelname

Deelnemers aan het Netbalanceringsprogramma zijn verplicht om:

Verdere Verantwoordelijkheden

Deelnemers dienen ook:

3.  Werking van het Netbalanceringsprogramma

3.1.        Inzet van de Sessy thuisbatterij

3.2.        Monitoring en Controle door de Aanbieder en Signaalleverancier

De effectiviteit van het Netbalanceringsprogramma hangt af van de nauwkeurige monitoring en controle van de Sessy thuisbatterijen. De Aanbieder en de Signaalleverancier werken samen om de toestand en prestaties van elke deelnemende Sessy thuisbatterij op afstand te monitoren. Deze sectie beschrijft hoe deze processen worden uitgevoerd.

Gegevensverzameling

Analyse

Privacy

Deze monitoring en analyseprocessen zijn essentieel voor het succes van het Netbalanceringsprogramma. Ze stellen ons niet alleen in staat om het elektriciteitsnet efficiënt te stabiliseren, maar zorgen ook voor een veilige, transparante, en respectvolle omgang met de Gegevens van de Deelnemers.

4.  Vergoeding

4.1.        Vergoedingsmodel

4.2.        Voorwaarden voor Vergoeding

5.  Rechten en Verplichtingen

5.1.        Rechten van de Deelnemer

5.2.        Aansprakelijkheid en Vrijwaring

6.  Duur, Beëindiging en Wijzigingen

7.  Diversen

7.1.        Overmacht

7.2.        Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

7.3.        Wijzigingen en Instemming