Terug

Verdienmodellen van een thuisbatterij

In een wereld waar de energierekening soms voelt als een ongewenste verrassing, bieden slimme thuisbatterijen hoop. Niet alleen zijn ze je sidekick in de strijd tegen klimaatverandering, maar ze kunnen ook nog eens een slimme manier zijn om je portemonnee te spekken. Van het verkopen van energie op het moment dat het het meest oplevert tot het slim opslaan van je eigen zonne-energie voor de avond en nacht. Hieronder leggen we je uit hoe thuisbatterijen op diverse manieren kunnen worden ingezet worden om financieel resultaat te behalen.

De batterij inzetten op de energiemarkt:

 • Day-ahead en intraday-markten:
  • Op de day-ahead-markt worden elektriciteitsprijzen voor de volgende dag vastgesteld. Op de intraday-markt kunnen deelnemers (grote spelers, zoals energiemaatschappijen) handelen in elektriciteit op de dag zelf;
  • Batterijen kunnen worden gebruikt om energie in te kopen wanneer deze goedkoop is en te verkopen wanneer de prijs hoger is;
  • De day-ahead prijzen zijn landelijk gelijk, batterijen die alleen laden op basis van de prijzen kunnen lokale congestie verergeren.
 • Onbalansmarkt:
  • Energieproducenten en grootverbruikers moeten hun productie en verbruik van tevoren voorspellen. Alle afwijkingen tussen de voorspelling en het daadwerkelijke verbruik of productie is onbalans en moet worden opgelost door de onbalans-verantwoordelijke;
  • Batterijen kunnen snel energie leveren of absorberen om deze onbalans te corrigeren;
  • Eigenaren van batterijsystemen kunnen inkomsten genereren door deze diensten te leveren op de onbalansmarkt via een partij die verantwoordelijk is voor onbalans.
 • Congestiemanagement of netverzwaring:
  • Bij congestiemanagement gebruiken netbeheerders batterijen om lokale netbelasting te verminderen en zo de noodzaak voor kostbare netverzwaring uit te stellen of te voorkomen.
  • Batterijen kunnen energie opslaan tijdens periodes van lage vraag en deze vrijgeven tijdens perioden van piekbelasting.
  • Bedrijven met batterijopslagsystemen kunnen samenwerken met netbeheerders om deze dienst te bieden.
 • Frequency Containment Reserve (FCR) of Primaire Reserve:
  • Dit is een dienst die helpt om de frequentie van het elektriciteitsnet binnen de vereiste grenzen te houden (50 Hz);
  • Batterijen kunnen zeer snel reageren op fluctuaties in de netfrequentie door extra energie te leveren of op te slaan;
  • Eigenaren van grote batterijopslagsystemen kunnen contracten sluiten met de netbeheerder om deze dienst te leveren en een vergoeding te ontvangen voor de beschikbaarheid en het daadwerkelijke gebruik van hun batterijsystemen;
  • Door kleine (thuis)batterijen virtueel bij elkaar op te tellen, kunnen thuisbatterijen meedoen aan FCR.
 • Fast Frequency Response (FFR) of Secundaire Reserve:
  • Vergelijkbaar met FCR, maar FFR richt zich op het stabiliseren van de frequentie over een iets langere tijdsperiode.
  • Dit kan ook een inkomstenbron zijn voor batterijopslagsystemen, vooral omdat ze snel kunnen reageren op instructies van de netbeheerder.

Opslaan van zelf opgewekte energie:

 • Veranderingen in salderingsregeling:
  • Consumenten kunnen de energie die ze aan het net terugleveren, wegstrepen tegen de energie die ze van het net afnemen (op jaarbasis). Als de salderingsregeling wordt afgebouwd, wordt de elektriciteit die je aan het net teruglevert minder waard vergeleken met de elektriciteit die je van het net afneemt. Dit maakt het financieel aantrekkelijker om zoveel mogelijk van jouw zelf opgewekte energie direct zelf te gebruiken. Een batterij voor zonnepanelen is een hulpmiddel om de mismatch tussen het opwek en verbruikspatroon te compenseren.
 • Boetes of lagere vergoedingen voor teruglevering:
  • Sommige energieaanbieders hebben beleid ingevoerd waarbij ze boetes opleggen of lagere vergoedingen bieden voor de energie die aan het net wordt teruggeleverd. Dit wordt gedaan omdat de werkelijke waarde van de energie aanzienlijk lager kan liggen dan de contractprijs.
  • Door energie zoveel mogelijk zelf te gebruiken en gedeeltelijk op te slaan verminder je de hoeveelheid opgewekte energie tijdens piek-uren. Dit vermindert de kans op lagere vergoedingen en maximaliseert de waarde van jouw opgewekte energie. Jouw zonnepanelen met accu combineren maakt dat je zelf meer grip hebt op deze boetes.
 • Verschil tussen inkoop- en verkoopprijzen van energie:
  • Een verschil tussen de prijs die je betaalt voor het afnemen van elektriciteit van het net en de prijs die je ontvangt voor het terugleveren van elektriciteit komt steeds vaker voor. Vooral als de salderingsregeling wordt verminderd of afgeschaft, wordt dit verschil duidelijker.
  • Door zelf opgeslagen energie te gebruiken, vermijd je het kopen van elektriciteit tegen hogere tarieven en maximaliseer je de economische waarde van jouw eigen opgewekte energie.

Aan elk van deze verdienmodellen voor thuisaccu’s zijn voorwaarden verbonden; om als consument te kunnen profiteren van de day-ahead prijzen heb je naast een dynamisch energiecontract ook de flexibiliteit en slimme apparatuur nodig. Sessy maakt het eenvoudig om de batterij in te zetten op de day-ahead markt met de dynamische modus. Heb je echter niet veel flexibiliteit om met jouw verbruikers te profiteren van de dalmomenten, dan is een dynamisch contract mogelijk niet voor jou weggelegd.

Toegang tot de andere verdienmodellen op de energiemarkt is een stuk ingewikkelder. Om mee te mogen werken aan de stabilisatie van het net geldt voor veel van deze markten dat een minimumvermogen van 1 MW nodig is. Dat zijn 500 Sessy’s, die zul je thuis niet hebben staan. Echter hebben alle Sessy’s landelijk een gezamenlijk vermogen van meer dan 4 MW met 10 MWh capaciteit. Door de krachten te bundelen, kunnen we samen een positieve bijdrage leveren (en daarvoor worden beloond).

Een deel van dit vermogen kan ingezet worden om problemen op het net te voorkomen en duurzame energie meer beschikbaar te maken. Het is daarvoor belangrijk dat diverse partijen samenwerken voor goed gecoördineerde sturing van het vermogen. Dat is nodig omdat de prijzen soms erg laag kunnen zijn (door veel wind of zon) maar er nog steeds een energietekort kan zijn op bepaalde locaties. Verbruikers en batterijen die alleen laden op basis van de spotprijs kunnen de congestieproblemen verergeren. Onhandig natuurlijk als de data wel beschikbaar is!

Bij Sessy thuisbatterij wordt er gewerkt aan de realisatie van deze aansturing in samenwerking met belanghebbenden als Alliander en Tennet. Om aansturing eenvoudig mogelijk te maken voor derden is er een cloud-API.

We vinden het belangrijk dat jij als consument de keuze hebt over de inzet van jouw aangeschafte batterij, toegang tot de aansturing van jouw batterij door een derde partij is standaard uitgesloten. Als Sessy eigenaar ben je vrij om te kiezen of jouw Sessy ingezet mag worden en zo ja, door wie deze vervolgens ingezet wordt.

Flexibiliteit om op een later moment over te schakelen naar een andere aansturing, bijvoorbeeld het opslaan van jouw eigen energie, blijft mogelijk. Met Sessy thuisbatterij heb jij zelf de keuze in hoe je met je energie omgaat.

Gerelateerde berichten

Sessy logo

Btw op Sessy thuisbatterij terugvragen, hoe zit dat?

Goed nieuws voor iedereen die overweegt een slimme thuisbatterij aan te schaffen, of al een slimme thuisbatterij heeft. Recentelijk is bekend geworden dat consumenten de btw op de aankoop van een thuisbatterij in principe kunnen […]

Sessy
Bekijk bericht
Afbeelding euro munt
Sessy logo

Hoe verdient een Sessy thuisbatterij zichzelf terug

Een belangrijke vraag voor investeringen is: verdien ik die investering terug? Voor de aanschaf van een Sessy is dat voor veel mensen niet anders. Hieronder leggen we uit waar de terugverdientijd van Sessy van afhankelijk […]

Sessy
Bekijk bericht
Foto gebruikersdag
Sessy logo

Sessy gebruikersdag – Vrijdag 9 juni

Wat een geweldige opkomst hadden we tijdens onze gebruikersdag op vrijdag 9 juni! We willen graag alle aanwezigen bedanken voor hun enthousiasme en betrokkenheid. Het was een inspirerende en informatieve dag, waarin we waardevolle kennis […]

Sessy
Bekijk bericht